De verkoop van fase 2 start op 14 oktober 2021!

16 september 2021

Locatie Remeha

De stedenbouwkundige structuur op de locatie Remeha legt een verbinding tussen het rechte verloop van de Vlijtseweg en het gebogen paden- en wegenverloop met de glooiende taluds van De Parken. Waar de gebogen wegen en de paden samenkomen, wordt een driehoekig plantsoentje aangebracht. Langs deze padenstructuur liggen kavels met villa’s en aan de noordkant twee appartementengebouwen met elk 14 appartementen.

 

 

De Villa's

De woningen op de locatie Remeha worden allemaal net even anders, maar toch is er eenheid in de architectuur. De villa’s hebben een eenvoudige kapvorm met overstek, aanbouwen in de vorm van erkers en/of serres, witte kozijnen en bakstenen gevels met subtiele decoraties. Een eigentijdse, moderne vertaling van de historische architectuur welke kenmerkend is voor De Parken. De villa’s worden omringd door lommerrijke tuinen met groene erfafscheidingen.

 

 

 

De appartementengebouwen

De twee appartementengebouwen op de locatie Remeha bestaan uit drie bouwlagen en een vierde laag met twee penthouses. De gebouwen hebben fraaie dakoverstekken en grote balkons op het zuiden, westen en oosten. Beide gebouwen hebben een gezamenlijke ondergrondse garage waar u uw auto veilig parkeert.

 

 

START VERKOOP

De start verkoopdatum is bekend! Op 14 oktober 2021 zullen de woningen in fase 2A en de appartementen in fase 2B Remeha in verkoop gaan. Vanwege de grote belangstelling voor dit project en de nog geldende coronamaatregelen hebben wij wederom gekozen voor een digitale ‘Start Verkoop’. 

Lees meer

 

Vogelvlucht van Park Marialust met links Fase 2 - Remeha en rechts Fase 1 - De Kwekerij
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

Planning

- Fase 2A. 21 villa’s. Start verkoop 14 oktober 2021.
- Fase 2B. 2 x 14 appartementen. Start verkoop 14 oktober 2021.