Nieuwsbrief 11 oktober 2019

Graag informeren wij u als geïnteresseerde over de laatste ontwikkelingen rond Park Marialust. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige nieuwsbrief is vermeld, wordt het bestemmingsplan over enkele weken ter visie gelegd. Uitgaande van een soepel verloop van de bestemmingsplanprocedure zal de start verkoop van fase 1A (de woningen op de voormalige Kwekerijlocatie) in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

 
ONTWIKKELOVEREENKOMST GETEKEND

Op woensdag 2 oktober jl. hebben wethouder van gemeente Apeldoorn Wim Willems en Henk Driesen, directeur Loostad Vastgoedontwikkeling, daarvoor een ontwikkelovereenkomst getekend.

Park Marialust ligt tegen de wijk de Parken en Parksociëteit Marialust aan. Dit gebied heeft een rijke historie en wordt de komende jaren getransformeerd naar woongebied. In verschillende fasen worden in totaal 92 woningen gebouwd. Er komen vrijstaande en geschakelde villa’s en drie luxe kleinschalige appartementengebouwen.

Voor wethouder Wim Willems is dit een waardevolle aanvulling aan het woningaanbod in Apeldoorn. “Het is een geliefd en gewild stukje van de stad. Het is er straks, net als elders in de Parken, fijn wonen in een groene, parkachtige omgeving. Zo krijgt deze mooie plek met zijn historie weer een nieuwe bestemming”.

 
INFORMATIEAVOND

Op 17 oktober 2019 wordt er een informatieavond georganiseerd om omwonenden te informeren over de bouwplannen. Het afgelopen jaar hebben Loostad en de gemeente Apeldoorn een start gemaakt om woningbouw te gaan realiseren op deze locatie. Over een aantal weken zal het bestemmingsplan ter visie worden gelegd. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, zullen de architecten de ontwerpen van de woningen gaan afronden. Uitgaande van een soepel verloop van de bestemmingsplanprocedure zal de start verkoop van fase 1A (de woningen op de voormalige Kwekerijlocatie) in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.


Graag benadrukken wij dat het een inloopavond betreft voor omwonenden vooruitlopend aan het in procedure gaan van het bestemmingsplan. Er is nog geen verkoopinformatie beschikbaar over de te realiseren woningen en appartementen. Geïnteresseerden kunnen zich op de website inschrijven en worden daarna op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

 

www.parkmarialust.nl
Volg Park Marialust op Facebook

Park Marialust is een ontwikkeling van
Loostad Vastgoedontwikkeling

Boogschutterstraat 44
7324 BA Apeldoorn

advries@loostad.nl
dhaarman@loostad.nl
+31 55-368 38 00