Nieuwsbrief 4 februari 2021
In deze nieuwsbrief ontvangt u een update over de laatste stand van zaken in Park Marialust en aanvullende informatie over de aanloop naar de start verkoop van fase 1 op donderdag 25 maart a.s.
 
SLOOP EN SANERING
De sloop van de Remeha- en Kwekerijlocatie is inmiddels nagenoeg afgerond. Dat geldt tevens voor het archeologisch onderzoek ter plaatse. Met de sanering van het projectgebied worden grote stappen gemaakt. Het terrein is geheel vrij van Niet-Gesprongen-Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor kan er langzaam aan begonnen worden met het bouwrijp maken van het terrein. Het bouwrijp maken houdt in dat het terrein dusdanig wordt ingericht dat er op gebouwd kan worden door de aannemer. De riolering, kabels en leidingen worden aangelegd, alsmede een bouwweg.

Daarnaast heeft de inrichting van het terrein een ontwikkeling doorgemaakt. Civieltechnisch aannemer Leemans heeft in combinatie met Aveco de Bondt het inrichtingsontwerp afgerond en deze ter goedkeuring aan de ontwikkelaar en gemeente voorgelegd. Hier worden geen bijzonderheden meer verwacht.
 
Inrichtingsontwerp
 
DEFINITIEF ONTWERP APPARTEMENTEN EN WONINGEN
Tijdens de informatiefilm bevonden we ons in de voorlopige ontwerpfase. Momenteel zitten wij in de afsluitende fase van het definitieve ontwerp. Hiermee heeft het ontwerp van de woningen en de appartementen verder gestalte gekregen en staat het ontwerp in hoofdlijnen vast.

Alle woningen en appartementen in het plangebied zullen ruimschoots voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van energie en duurzaamheid. Dat zijn de zogeheten BENG-eisen die op 1 januari 2021 ingegaan zijn. De woningen zullen een lucht-water warmtepomp krijgen. De appartementen krijgen een water-water warmtepomp, die wordt gevoed door een gesloten bronsysteem. Deze keuzes zijn geïmplementeerd in het ontwerp.
 
FASERING EN PLANNING
Aan de fasering van het plan wordt niet meer getornd. Zoals besproken in de informatiefilm zal er gestart worden met fase 1A (grondgebonden woningen Kwekerij) en fase 1B (appartementen Kwekerij). Afhankelijk van de snelheid van verkoop van fase 1A en 1B wordt er gestart met de verkoop van fase 2A (grondgebonden woningen Remeha) en fase 2B (appartementen Remeha).

De Pletterijweg zal in de eerste fase worden aangelegd. De weg gaat middels een brug over de nog aan te leggen historische bovenloop. Op deze plek komt ook een vervalpunt. De locatie is ongeveer ter plaatse waar zich het waterrad van de papiermolen bevond.
 
STAPPENPLAN OFFICIËLE INSCHRIJVING START VERKOOP
Zoals inmiddels bij u bekend staat er vanaf donderdag 25 maart om 12.00 uur een inschrijfformulier voor u klaar in uw account. U ontvangt voorafgaand aan de start verkoop van ons een stappenplan, zodat u dadelijk stap voor stap weet wat u moet doen om uw officiële inschrijving voor Park Marialust te laten slagen. Mocht u toch hulp nodig hebben bij de inschrijving of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met het verkoopteam.
 
FINANCIËLE CHECK

Zoals in de informatiefilm is toegelicht, zal de digitale toewijzing geschieden via de ‘Matchmaker’. Met dit systeem wordt zoveel mogelijk getracht om eerste keuzes aan kandidaten toe te wijzen en wordt gezocht naar de ideale kandidaat met gecheckte financiële mogelijkheden.

Tijdens de officiële inschrijving zal gevraagd worden uw financiële situatie toe te lichten. Kandidaten met een zo compleet mogelijk ingevuld profiel genieten de voorkeur tijdens de matchmaking.

Alles ligt momenteel op schema om op 25 maart in verkoop te gaan!

 

www.parkmarialust.nl
Volg Park Marialust op Facebook

Park Marialust is een ontwikkeling van
Loostad Vastgoedontwikkeling

Boogschutterstraat 44
7324 BA Apeldoorn

advries@loostad.nl
+31 55-368 38 00