Nieuwsbrief oktober 2019

Het laatste nieuws over Park Marialust

Graag informeren wij u als geïnteresseerde over de laatste ontwikkelingen rond Park Marialust. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige nieuwsbrief is vermeld, wordt het bestemmingsplan over enkele weken ter visie gelegd. Uitgaande van een soepel verloop van de bestemmingsplanprocedure zal de start verkoop van fase 1A (de woningen op de voormalige Kwekerijlocatie) in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2019

Het laatste nieuws over Park Marialust

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan uitgevoerd zijn en de gemeente Apeldoorn gestart is met het opstellen van het bestemmingsplan. Ook heeft u kunnen lezen dat er plannen uitgewerkt worden om de niet gesprongen explosieven (NGE) in het te ontwikkelen gebied te verwijderen. Dit bracht enige vertraging met zich mee. In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Lees de nieuwsbrief

Het bestemmingsplan

Om Park Marialust te kunnen realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hiervoor zijn inmiddels vele benodigde onderzoeken uitgevoerd. U moet daarbij denken aan flora- en fauna onderzoek, verkeer, parkeren, geluid, waterberging etc.

Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat de voormalige koperpletterij die op deze locatie stond in de oorlog is gebombardeerd door de geallieerden. Gevolg hiervan is dat in de bodem zeer waarschijnlijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn (NGE). Deze zogenaamde NGE’s worden vaker aangetroffen in te ontwikkelen gebieden en moeten allemaal worden verwijderd. De Rijksoverheid heeft een regeling die voorziet in het verwijderen van deze explosieven. Voor de ontwikkeling van Park Marialust worden momenteel plannen uitgewerkt om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Inmiddels is de gemeente gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Begin volgend jaar wordt het door de gemeente in procedure gebracht.
 

Architectuur

Voor de zomer hebben wij u gemeld dat Maas Architecten en MIX architectuur zorg gaan dragen voor prachtige ontwerpen voor de woningen en appartementen. Achter de schermen zijn de architecten druk bezig!

Het verkavelingsplan

Naast de woningontwerpen en het bestemmingsplan wordt ook het verkavelingsplan technisch verder uitgewerkt. Denkt u hierbij aan de exacte maatvoering van de wegen en de te gebruiken materialen, maar ook de groenvoorzieningen in het fraaie park dat we gaan aanleggen.

De planning

Door de signalering dat er mogelijk NGE’s aanwezig zijn treedt er helaas vertraging op in de planvorming. Voor het verwijderen van deze NGE’s moet een plan worden opgesteld en ingediend bij de overheid. Bovendien moet de wijze van saneren aangepast worden, waardoor ook het saneringsplan aangepast moet worden. Deze gehele procedure vertraagt de ontwikkeling van Park Maralust helaas met circa een half jaar. De start verkoop van de eerste fase wordt om deze reden dan ook uitgesteld tot de zomer van 2019. Wij hopen u in het voorjaar hier over te kunnen berichten.

Mix Architectuur en Locatie Remeha

De locatie van de voormalige Remeha fabriek kent een meer parkachtige opzet. Hier worden 17 royale vrijstaande villa’s (fase 2) gerealiseerd en twee appartementencomplexen met elk 14 appartementen (fase 1B). Hier is voor architectuur gekozen met een eigentijdse uitstraling. Een moderne vertaling van de historische architectuur, die kenmerkend is voor De Parken. Mix Architectuur uit Ede is geselecteerd voor dit deelplan. De architecten van Mix hebben geen dogmatische architectuurstijl, maar laten zich vooral inspireren door de locatie en de wensen van de gebruikers. Hun architectuur is krachtig, helder, toegankelijk en tegelijk specifiek.

Maak kennis met Mix Architectuur

Maas Architecten en de Kwekerij

Op de locatie van de voormalige gemeentelijke kwekerij worden 21 riante villa’s (fase 1A) en 10 appartementen (fase 3) in een moderne architectuur gerealiseerd. Maas Architecten uit Lochem is geselecteerd voor dit deelplan. De architectuur van Maas Architecten is eigenzinnig, eigentijds, herkenbaar en op maat. Maas Architecten werkt veel voor particuliere opdrachtgevers en kan hierdoor individuele wensen optimaal vertalen in aansprekende ontwerpen. Kenmerken die perfect aansluiten op het gewenste beeld voor dit deelplan.

Maak kennis met Maas Architecten

Uitdagende Locatie

Park Marialust ligt op een zeer beeldbepalende locatie. Het grenst aan de wijk De Parken met haar vele monumentale villa’s. Aan de overzijde bevindt zich het Zwitsal park. Een groene oase, die de komende jaren nog verder zal worden ingericht en uitzicht biedt op het Apeldoorns Kanaal. Een locatie met zoveel kwaliteiten vraagt om een invulling met hoogwaardige architectuur. Hiervoor hebben wij een tweetal gerenommeerde architectenbureaus geselecteerd.

 

PLANNING

Binnenkort wordt het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente. Wanneer de procedure spoedig verloopt, starten we dit jaar nog met de verkoop van de eerste fase in Park Marialust. En terwijl de bestemmingsplanprocedure loopt, zitten we natuurlijk niet stil. De architect is al druk bezig met de eerste schetsen en vóór de bouwvak hopen we een aantal artist impressions te kunnen laten zien op de website.