NIEUWSBRIEF 17 DECEMBER 2020 PARK MARIALUST

Op donderdagavond 10 december jl. om 19.30 hebben wij aan ruim 325 kijkers, een opkomst van 80% van alle aanmeldingen, mogen vertellen over ons plan Park Marialust én hebben wij de datum van de start verkoop voor fase 1 bekend kunnen maken.

Lees de nieuwsbrief

Film Park Marialust

Donderdagavond 10 december hebben we de film gepresenteerd. Er was enorm veel belangstelling.

Bekijk de film

Nieuwsbrief december 2020 Park Marialust

Op donderdag 10 december a.s. is het zover! Vanaf 19.30 uur is de informatiefilm over Park Marialust ‘live’ te bekijken. Hét moment waarop wij u uitgebreid zullen informeren over het plan en de datum van de start verkoop voor fase 1 bekend zullen maken.

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2020 Park Marialust

Nu het voorlopig ontwerp van Park Marialust positief is beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Apeldoorn (Welstand), informeren wij u nu graag over de vervolgstappen tot aan de start verkoop van de eerste fase.

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2020 Park Marialust

Afgelopen donderdag 29 oktober is het voorlopig ontwerp van Park Marialust beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Apeldoorn (Welstand). In deze ‘nieuwsflits’ willen wij de positieve uitkomst alvast met u delen!

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2019

Het laatste nieuws over Park Marialust

Graag informeren wij u als geïnteresseerde over de laatste ontwikkelingen rond Park Marialust. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige nieuwsbrief is vermeld, wordt het bestemmingsplan over enkele weken ter visie gelegd. Uitgaande van een soepel verloop van de bestemmingsplanprocedure zal de start verkoop van fase 1A (de woningen op de voormalige Kwekerijlocatie) in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.

Lees de nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2019

Het laatste nieuws over Park Marialust

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan uitgevoerd zijn en de gemeente Apeldoorn gestart is met het opstellen van het bestemmingsplan. Ook heeft u kunnen lezen dat er plannen uitgewerkt worden om de niet gesprongen explosieven (NGE) in het te ontwikkelen gebied te verwijderen. Dit bracht enige vertraging met zich mee. In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Lees de nieuwsbrief

Het bestemmingsplan

Om Park Marialust te kunnen realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hiervoor zijn inmiddels vele benodigde onderzoeken uitgevoerd. U moet daarbij denken aan flora- en fauna onderzoek, verkeer, parkeren, geluid, waterberging etc.

Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat de voormalige koperpletterij die op deze locatie stond in de oorlog is gebombardeerd door de geallieerden. Gevolg hiervan is dat in de bodem zeer waarschijnlijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn (NGE). Deze zogenaamde NGE’s worden vaker aangetroffen in te ontwikkelen gebieden en moeten allemaal worden verwijderd. De Rijksoverheid heeft een regeling die voorziet in het verwijderen van deze explosieven. Voor de ontwikkeling van Park Marialust worden momenteel plannen uitgewerkt om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Inmiddels is de gemeente gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Begin volgend jaar wordt het door de gemeente in procedure gebracht.
 

Architectuur

Voor de zomer hebben wij u gemeld dat Maas Architecten en MIX architectuur zorg gaan dragen voor prachtige ontwerpen voor de woningen en appartementen. Achter de schermen zijn de architecten druk bezig!

Het verkavelingsplan

Naast de woningontwerpen en het bestemmingsplan wordt ook het verkavelingsplan technisch verder uitgewerkt. Denkt u hierbij aan de exacte maatvoering van de wegen en de te gebruiken materialen, maar ook de groenvoorzieningen in het fraaie park dat we gaan aanleggen.