Fase 1A opgeleverd!

Bekijk hier het opleverboek van Fase 1A.

Donderdagavond 10 december hebben we de film van Park Marialust gepresenteerd. Er was enorm veel belangstelling. Je kunt de film hier onder bekijken!

 

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen

Donderdag 25 maart 2021 om 12.00 uur. De eerste inschrijfperiode is inmiddels verstreken. Inschrijven kan op dit moment alleen nog als reservekandidaat.

Definitieve verkoopprijzen en verkooptekeningen van fase 1 zijn bekend en zijn te vinden in de woningselector op de website.

De indicatieve verkoopprijzen  van de 2-onder-1-kap woningen en vrijstaande woningen in fase 1A staan op de website.

De indicatieve verkoopprijzen van de appartementen in fase 1B staan op de website.

De kavelgroottes van de woningen variëren van ca. 271 m2 tot ca. 606 m2.

Het plangebied van Remeha, fase 2 in het plan, gaat direct in verkoop zodra fase 1 voor het grootste deel is uitverkocht. 

De indicatieve verkoopprijzen van de 2-onder-1-kap woningen in fase 2A zullen op de website geplaatst worden zodra ze bekend zijn.

De indicatieve verkoopprijzen van de appartementen in fase 2B zullen op de website geplaatst worden zodra ze bekend zijn.

Incl. grondkosten, bouwkosten incl. leges, kosten van architect, makelaarskosten,notariskosten over levering van grond en opstallen, eenmalige kosten water, elektra, riolering,kadasterkosten,wettelijke verschuldigde omzetbelasting, kosten van woningborg.

Excl. financieringskosten zoals hypotheekakte en afsluitprovisie, rente over de grond en eventueel vervallen bouwtermijnen, kosten van meer- en minderwerk, aansluitkosten CAI, glasvezel (voorzieningen wel meegenomen), keuken (standaard aansluitingen zijn wel meegenomen).

De eerste inschrijfperiode voor fase 1A en 1B is inmiddels verstreken. U kunt zich alleen nog inschrijven als reservekandidaat.

Er zal worden toegewezen via de digitale matchmaker. Matchmaking betekent dat er zoveel mogelijk wordt getracht om eerste keuzes aan kandidaten toe te wijzen en voor de ontwikkelaar wordt gezocht naar de ideale kandidaat met gecheckte financiële mogelijkheden.

Een zo volledig mogelijk ingevuld financieel profiel geniet de voorkeur bij toewijzing.

Het inschrijven voor de woningen en appartementen van fase 1 in Park Marialust heeft geheel digitaal plaatsgevonden. Heeft u zich al aangemeld via de projectwebsite van Park Marialust? Dan heeft u al een account aangemaakt en kunt u inloggen om het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit digitale inschrijfformulier staat sinds 25 maart a.s. klaar in uw account. De eerste inschrijfperiode is inmiddels wel verstreken. U kunt zich alleen nog inschrijven als reservekandidaat.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dan kunt u dit alsnog doen via de aanmeldpagina  Na uw aanmelding staat er ook een account met een digitaal inschrijfformulier voor u klaar.

Indien u tot 1 van de gelukkigen behoort die een bouwnummer heeft toegewezen gekregen, dan neemt de makelaar contact met u op voor het inplannen van een optiegesprek. Tijdens dit gesprek worden alle verkoopstukken met u doorgenomen en kunt u aangeven welke wensen u heeft met betrekking tot het meer- en minderwerk. U heeft dan 1 week bedenktijd om te beslissen tot koop over te gaan.

Ja. U kunt u dit aangeven tijdens uw optiegesprek bij de makelaar. 

  • De woningen zullen worden voorzien van een lucht-water warmtepomp.
  • De appartementen zullen worden voorzien van een water-water warmtepomp.
  • Alle woningen en appartementen in het plangebied zullen ruimschoots voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van energie en duurzaamheid. En dat zijn de strenge eisen die per 1 januari 2021 ingaan. Ambitie is een stap verder.
  • Alle woningen en appartementen krijgen top-koeling

Sanitair en tegelwerk badkamer en toilet zijn standaard voorzien. Eventuele stelpost keuken bekend bij start verkoop. Dit wordt dadelijk tevens vastgelegd in de verkooptekening en technische omschrijving.

Ufkes Apeldoorn (VolkerWessels)

De twee makelaars voor Park Marialust zijn inmiddels bekend:

Rodenburg Makelaars
Alexander Dekker
Paslaan 20
7311 AL APELDOORN
Tel. 055-5268268

Hunink & Holtrigter
Rob Bakker
Loolaan 554
7315 AG APELDOORN
Tel. 055-5220226

Het plan is voorzien van ruime parkeergelegenheden. Alle woningen krijgen 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Alle appartementen krijgen 1 pp in de kelder, penthouse 2 pp. Daarnaast wordt er ‘bezoekersparkeren’ gerealiseerd in het plan. Het plan voldoet aan de gemeentelijke parkeernormen.

Na sluiting van de inschrijving wordt via Matchmaker de woningen en appartementen toegewezen.
Matchmaker is onderdeel van het online inschrijfsysteem.
Hierbij wordt een zo goed mogelijke match gemaakt op basis van de voorkeuren van alle belangstellenden die zich hebben ingeschreven.

De deadline voor het invullen van het inschrijfformulier is vrijdag 2 april 2021 tot 12.00 uur. Daarna kunt u zich alleen nog inschrijven als reservekandidaat.

Wij adviseren u om wellicht alvast een gesprek met een hypotheekadviseur in te plannen, zodat u tijdig op de hoogte bent van uw financiële mogelijkheden. Zorg tijdens uw inschrijving  voor een volledig ingevuld  en ondertekend inschrijfformulier, anders wordt uw inschrijving niet meegenomen in de digitale toewijzing.

Op het inschrijfformulier wordt verzocht om het verstrekken van inkomensgegevens, spaargeld, huidige woonsituatie en een financiële check bij een erkende hypotheekverstrekker.

Alleen bij de woningen van fase 2A is onderkeldering mogelijk. I.v.m. leeflaagconstructie bij fase 1A, 1B en 2B is dit niet mogelijk.

Gekozen voor een leeflaag constructie bij fase 1A, 1B en 2B. Daarbij wordt de ondergrond afgedekt door een laag schone grond. Ter plaatse van de woningen op de Kwekerij is deze schone laag één meter dik. Ter plaatse van de appartementen een halve meter.

De woningen van de Remeha locatie krijgen geen leeflaag. De grond is hier reeds geschikt voor beoogd gebruik. 

Start bouw is afhankelijk van de snelheid van verkopen. Maar indien dit loopt zoals wij verwachten dan kunnen we nog voor het einde van 2021 starten met de bouw.

Voor de bouw van de woningen zal circa een jaar benodigd zijn. Voor de appartementen bedraagt dit circa 1,5 jaar. Dit ligt met name aan de parkeergarage die zich onder het gebouw bevindt.

De boerderij zal op korte termijn door de gemeente worden verkocht. De gemeente is hierover in gesprek met het landgoed Marialust. Zij zijn in gesprek met de gemeente over de aankoop van de boerderij in combinatie met de historische kas De kas betreft een gemeentelijk monument die zal worden verplaatst naar het kavel van de Boerderij.

Op het Zwitsalterrein vinden ook ontwikkelingen plaats. Hierover hebt u volop kunnen lezen in de krant. Het Zwitsalterrein is in eigendom van de gemeente Apeldoorn. De gemeente wil het terrein herontwikkelen, tot een unieke gemengde wijk om te wonen, te werken, te sporten en om activiteiten te ondernemen. Er liggen nu drie scenario’s op tafel voor de herontwikkeling van het gebied. In alle scenario’s zitten woningen. De gemeente wil in de komende maanden een Ontwikkelperspectief vaststellen.